Guangzhou Maisulee Industry Trade Co., Ltd.
Guangzhou Maisulee Industry Trade Co., Ltd.
Guangdong, China
Start order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
ประวัติธุรกรรมของซัพพลายเออร์

ด้านล่างเป็นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของซัพพลายเออร์ที่ดำเนินการผ่าน Alibaba.com หากคุณต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลธุรกรรม กรุณาติดต่อซัพพลายเออร์โดยตรง

ภาพรวมธุรกรรม

ธุรกรรม

รายละเอียดธุรกรรม

ซัพพลายเออร์นี้ได้ดำเนินการสมบูรณ์แล้วธุรกรรม กับผู้ซื้อจาก .

จุดหมายปลายทางการจัดส่ง
มูลค่าธุรกรรม
วันที่ทำธุรกรรม
ส่งอีเมลถึงซัพพลายเออร์นี้